P. Kováčik: Lidé musí dostat finanční náhradu

9. 11. 2017

Opatření, která byla vyhlášena na Zlínsku veterináři v rámci zamezení šíření afrického moru prasat, jsou velmi tvrdá, ale nutná. Výjimka platí pouze pro prasata z registrovaných chovů. V místech vymezených ohradníky musí chovatelé do 1. prosince porazit všechna domácí prasata. Zde je však nutné říci lidem, jak bude nahrazena vzniklá újma, tedy škoda, jež jim porážkou prasat vznikne. Urychlené řešení musí nabídnout stát, čili ministerstvo zemědělství. O opatřeních, jež je třeba učinit, dají podrobné informace veterináři. Povinnosti z těchto nutných příkazů vyplývají i pro téměř padesát obcí na Zlínsku. Musí do 13. listopadu udělat evidenci všech hospodářství s chovem prasat a ten do 15. listopadu předat krajské veterinární správě. Opatření jsou důsledná, ale pro všechny závazná. Věřme, že takto zabráníme dalšímu šíření afrického moru prasat.

Autor: 
Pavel Kováčik, předseda poslaneckého klubu KSČM a stínový ministr zemědělství
Zdroj: 
Pavel Kováčik, předseda poslaneckého klubu KSČM a stínový ministr zemědělství