P. Kováčik: Lesy jsou nenahraditelnou částí přírody

18. 8. 2017

Lesy odjakživa byly a budou pro další generace tak trochu rodinným stříbrem. Po staletí skýtaly lidem obživu i místo pro odpočinek. V současné době jsou vlastníci lesů různí, ale všichni by měli pochopit, že je třeba se o ně pečlivě starat, abychom je mohli uchovat pro další generace. Příroda si většinou pomůže sama, ale jsou momenty, kdy potřebuje pomoc člověka. A právě v této situaci se musí stát dobrým hospodářem. Lesy přežily ataky kůrovce, různé větrné smrště  a jejich drancování škodí nám všem. Letošní počasí způsobilo v lesích spoustu škod. Nedostatek podzemních vod zapříčiňuje jejich žloutnutí, větry způsobily velké množství polomů a nejde jen o tyto problémy. Sběr lesních plodů mnohdy ničí celé jejich porosty, které se nestačí přirozenou formou obnovit. Nájezdy lidí na čtyřkolkách ruší nejen zvěř, ale ničí i chráněné rostliny. Někteří vlastníci v poslední době zakázali vstup do lesů, protože hrozí, že polámané větve mohou ohrozit životy lidí.

Dalším důvodem zákazu vstupu je africký mor prasat na Zlínsku. Černá zvěř se objevila i v areálu muničního skladu ve Vrběticích a práce na odstranění škod z výbuchů musely být pozastaveny. Snažme se tedy pochopit nezbytně nutná opatření a nesnažme se zákazy, které jsou ve většině případů postaveny na reálných základech, obejít. Můžeme totiž ohrozit nejen sebe, ale i další občany. Nic se však nesmí přehánět. Hospodaření v našich lesích podléhá jednomu z nejpřísnějších zákonů na světě, který ve své podstatě zaručuje šetrné způsoby hospodaření v lesích.

Velkoplošné holosečné kácení není v ČR povoleno, použití chemických přípravků je však v některých případech nezbytné. A pokud dojde ještě ke zpřísnění pravidel, může se také stát, že se les stane zakázaným územím pro běžného občana. Problémy zajisté jsou. Opatření mohou být různá. Spočívají především v pozemkových úpravách, zavádění agrolesnických systémů, úsporách vody v průmyslu a lepším hospodaření se srážkovou vodou. Jsou stanoveny i dotace pro umělou obnovu lesů poškozených suchem. Dotace činí 5 Kč za jeden kus sazenice základní dřeviny. Za jeden kus sazenice meliorační a zpevňující dřeviny je stanovena cena 9 Kč. Ti, kteří les ve svém vlastnictví chtějí chránit proti zvěři, mohou získat příspěvek 70 000 korun za jeden kilometr nově zřízené oplocenky. A tak se všichni skutečně zamysleme, chceme-li lesům opravdu pomoci, nebo jen vytvářet nadbytečná ustanovení v rámci nových zákonů.

Autor: 
Pavel Kováčik, předseda poslaneckého klubu KSČM
Zdroj: 
Pavel Kováčik, předseda poslaneckého klubu KSČM