P. Kováčik: Je třeba upřednostnit práci

22. 11. 2017

Veřejný prostor opět plní úvahy “odborníků“ coby, kdyby, jakési dohady a jasnovidectví.  Mnozí se vyjadřují ke všemu i k tomu, o čem vědí pramálo. Jen jaksi byly upozaděny problémy, které je třeba urychleně řešit. Návštěva prezidenta v Rusku mnohé velmi dráždí. Pozapomínají však na to, že Evropskou unií zbytečně vyvolaná embarga a následná reakce Ruska poškodily evropské, ale i naše domácí výrobce a zpracovatele.

Je nutné urychleně nastavit pravidla vzájemného obchodu tak, aby byl přínosem pro oba státy. Evropskou unií vyvolaný stav byl velmi těžký například pro mlékárenskou oblast. Investice, které byly věnovány pro podporu odbytu na ruském trhu, byly prakticky zmařeny. Snaha o nápravu bude složitá i finančně náročná. Je třeba tato rozsáhlá odbytiště opět v Rusku obsadit a opětovně navázat standardní obchodní vztahy. To je pouze jeden z problémů.

Naši občané nežijí pouze sledováním handrkování některých politických uskupení. Mají reálné problémy, jež je třeba bezodkladně řešit. Otevření trhu v Rusku znamená další pracovní příležitosti a tím i zlepšení životní úrovně jednotlivých občanů. Blížící se zima přináší nutnost neodkladných a razantních rozhodnutí. Ať už se jedná o stav našich komunikací, jejich údržbu, řešení objížděk či uzávěr, ale také přípravu na ošetřování silnic v zimě. První sníh nás opět “překvapil“ a doplatila na něj spousta řidičů. Také lidé, kteří se ocitli ne vlastní vinou na ulici, pociťují nastávající zimu velmi krutě. Obce a města mohou jen stěží bez přispění státu tuto situaci řešit. Zdravotnictví je stále ve stavu, kdy odchází lékaři, sestry i pomocný personál do zahraničí a oddělení nemocnic jsou často uzavírána pro nedostatek personálu.

Musíme hledat odpověď i na odchod praktických lékařů a jejich dlouhodobý nedostatek. Předvolební sliby všech politických stran se týkaly i nerostného bohatství. Mezi ně patří i voda, která se ocitla v rukou zahraničních vlastníků. Ceny vody opět stoupají a lidé nevěřícně kroutí hlavami nad zvětšujícím se počtem havárií vody, kdy rozvodové potrubí již nedokáže odolávat vnějším vlivům. I tyto úniky zaplatíme opět všichni. Senioři si stěžují na stále zvětšující se agresivitu v ulicích. Bojí se vycházet z bytů a zůstávají ještě ve větší osamělosti, což je třeba řešit zvýšeným zabezpečením ze strany Policie ČR, která také řeší nedostatek financí. Aby stát mohl řádně plnit svou roli, musí nastat klid, ukončit se vzájemné ataky a hádky. Jen tak totiž dokážeme pracovat a plnit svůj volební program.

Autor: 
Pavel Kováčik, předseda poslaneckého klubu KSČM
Zdroj: 
Pavel Kováčik, předseda poslaneckého klubu KSČM