K. Vejvoda: Jsou privátní sociální služby skutečně lepší a hospodárnější? Jak posílit zařízení ve veřejném vlastnictví?

31. 7. 2017

V České republice bylo ke konci roku 2016 v sociálních službách zapojeno registrovaných 173 nestátních neziskových organizací, tj. 50% a 34 soukromých podnikatelských subjektů, tj. 10%. Zbytek připadá na organizace státní.

Ve veřejném sektoru jsou platové třídy a tabulky, ale u nestátních neziskových organizací, a.s., s.r.o, stát neomezuje odměnu, třeba tu, kterou dostává sociální pracovník. To je jedna z nevýhod státního zabezpečení služeb.

Působení soukromých společností a fyzických osob, se velmi obtížně kontrolují, pokud nejsou zařazeny do Registrace poskytovatelů sociálních služeb. Nejsou povinny dodržovat zákonem stanovené standardy služeb. Apriori to jistě neznamená, že neposkytují kvalitní péči, ale svědčí to o jakémsi dvojitém přístupu.

Ambulantní a pečovatelská péče se hradí z příspěvku na péči pro pečovatelské služby, pro ošetřovatelské služby hradí péči zdravotní pojišťovna a ceny se pohybují do 120Kč/h.

Denní centra a stacionáře se pohybují okolo 100Kč/h, a ne vždy je v této ceně strava.

Pobytové služby, domovy a domovy se zvláštním režimem státních a neziskových organizací mají měsíční platbu do 10 800 Kč, a to maximálně, přičemž 15% z důchodu musí klientovi zůstat.

V soukromých domovech doplácí rodina zhruba 6 000 -10 000 Kč. (Tyto domovy nabízí i služby pro veřejnost, masáže, saunu, elektroléčbu a.j.).

Např. v zařízení typu Grand Park, což je soukromý subjekt, pobyt stojí měsíčně cca 18000 Kč, tzn. 10 000 Kč zaplatí klient a 8 000 Kč doplatí rodina. Oproti tomu si městské a krajské zařízení účtuje 10 000Kč od klienta a 12 000 Kč od města z rozpočtu. Tak vzniká až 4000 Kč měsíčně rozdíl a stát by mohl tuto částku ušetřit. A to třeba na odměňování personálu.

Autor: 
Kamil Vejvoda, předseda OV KSČM ve Žďáru nad Sázavou a kandidát do PS PČR za Kraj Vysočina
Zdroj: 
Kamil Vejvoda, předseda OV KSČM ve Žďáru nad Sázavou a kandidát do PS PČR za Kraj Vysočina