Volební program 2020

6. 8. 2020

UDRŽÍME NA VYSOČINĚ VODU, PRÁCI I LIDI!

VOLEBNÍ PROGRAM KSČM
DO ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA NA OBDOBÍ 2020-2024.

Hospodářský rozvoj

 • Navýšíme podíl v grantových programech pro zadržování vody v krajině, na odstranění kalamity kůrovce v kraji a také pro hospodaření malých lokálních pěstitelů a chovatelů.
 • Prosadíme výstavbu krajské spalovny odpadů, systémovou realizaci sběru, třídění a využití druhotných surovin, aneb „Kam s ním?“

 Doprava

 • Prosadíme výstavbu obchvatů našich měst a obcí.
 • Veřejná doprava na Vysočině musí být upravena dle připomínek obcí a potřeb občanů!!!
 • Zajistíme zvýšení kvality silničních staveb v našem kraji a snížení podílu reklamací zvýšeným dohledem kraje!

Rozvoj kraje

 • Podpoříme výstavbu nového bloku JE Dukovany.
 • Zajistíme přísnou a systémovou kontrolu podpory neziskového sektoru. Podpora ano, ale ne za každou cenu a každému v kraji!
 • Podpoříme řemeslné školství v Kraji Vysočina.

Zdravotnictví

 • Finančně podpoříme udržení lůžkové kapacity nemocnic a pohotovostí v našich nemocnicích.
  Každý občan Kraje Vysočina musí mít svého stomatologa!!!
 • Řádnou a pravidelnou kontrolou udržíme vyrovnané hospodaření všech krajských nemocnic a dokončíme výstavbu nových pavilónů nemocnice v Pelhřimově.
 • Sociální služby šít na míru daného města či obce.

Kultura a sport

 • Prosadíme zvýšení financí kulturním akcím, stop zpolitizovaným aktivitám!
 • Lepší podporou sportovním oddílům vychovávajícím mládež zvýšíme zdraví dětí.

Bezpečnost

 • Zajistíme zvýšenou podporu Integrovaného záchranného systému.
 • STOP migrantům do našeho kraje!
 • Chceme Vysočinu bez DROG!!!