Ohlédnutí za rokem 2019

8. 1. 2020

Uplynulý rok byl z hlediska ekonomických výsledků pro Kraj Vysočina opět velmi úspěšný. Dá se říci, že za posledních 10 let kraj hospodaří pravidelně se stamilionovými přebytky, které ve výčtu tvoří stabilní prostředí v jeho chodu, zejména pak slouží ke kofinancování projektů v dopravě, zdravotnictví, sociálních službách, školství a dalších důležitých oblastech. Neznamená to však, že by nebylo co vylepšovat, nebo kde by kraj měl více zvažovat vhodnost vynakládaných peněz. Příklady bychom mohli hledat například při přidělování dotací některým neziskovkám, nebo u některých VIP akcí, na což jsem upozornil při projednávání rozpočtu pro rok 2020 na prosincovém jednání zastupitelstva kraje loňského roku. Finanční polštář ve formě fondu strategických rezerv by měl sloužit také, a to především pro „horší časy“ které mohou v brzké době nastat.

Milan Plodík, zastupitel Kraje Vysočina za KSČM