V. sjezd KSČM

Ve dnech 4.-5. 12. 1999 se ve Žďáru nad Sázavou uskutečnil V. sjezd KSČM,

kterému byla sdělovacími prostředky věnována mnohem větší pozornost než sjezdům minulým. Již před sjezdem bylo zřejmé, že změna názvu je za stávající situace nepřijatelná. V. sjezd schválil různé programové dokumenty a v mnoha vystoupeních a přijatých materiálech byl kladen důraz na zintenzivnění práce KSČM s mládeží. KSČM se hodlá zaměřovat především na sociálně slabé vrstvy. Předsedou strany zůstal Miroslav Grebeníček, 1. místopředsedou byl zvolen Vlastimil Balín. Na prvním zasedání ÚV KSČM byli zvoleni místopředsedové Zuzka Rujbrová (pro územní politiku a přípravu voleb), Jiří Dolejš (pro odborné zázemí), Václav Exner (pro řízení ekonomiky) a Miloslav Ransdorf (pro zahraniční styky).

 

 

10. 5. 2016

Zprávy o činnosti KSČM, Poslaneckého klubu KSČM v PS PČR a o hospodaření KSČM mezi IV. a V. sjezdem. Zprávy naleznete v přílohách pod příslušnými názvy.

9. 5. 2016

Stojíme na prahu 21. století a současně i na prahu nového tisíciletí. Zápas o život, jenž by byl důstojný člověka, pokračuje, byť za nových okolností a v nových podmínkách. Završilo se deset let od návratu naší společnosti ke kapitalismu.

9. 5. 2016

Česká republika je v krizi. Politika, opírající se o volnou hru tržních sil a provázená ztrátou právního vědomí a morálky ztroskotala.