Májový restart

6. 5. 2020

Neuplynulo ani půl roku od mého článku v krajských novinách, ve kterém jsem upozorňoval, že při přípravě rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020 musíme brát v potaz i blížící se krizi. Klub KSČM pak při schvalování rozpočtu požadoval v několika bodech úpravy. Nebyli jsme vyslyšeni. Z úst náměstka pro oblast financí jsme se naopak dozvěděli, jak je výběr daní nad stanovený průměr rozpočtu a že nejsou žádné signály k obavám. Opak byl pravdou. Již na podzim roku 2019 byl patrný snížený indikátor evropské průmyslové výroby a bylo jen otázkou času, kdy se naplno projeví i v naší „montovně“. Firmy, které si prošly krizí v roce 2008 -2009, již tento stav vnímaly s určitým předstihem. Koronavirová infekce jen vše urychlila a dnes řešíme otázku, jak na investicích kraje ušetřit minimálně 100 milionů, a které zbytné věci si musíme pro příští rok odpustit. Psát o tom teď je sice hezké, ale je již pozdě. Rád bych však některé ujistil, že opozice může mít ve svých návrzích i věci, které by mělo vedení kraje minimálně zvážit. Restart bude stát určitě více, než zamýšlené úspory. Hospodařit s rozpočtem v době přebytku je velmi snadné, těžší je to, když není peněz nazbyt.

Pavel Hodáč 
zastupitel Kraje Vysočina

Autor: 
Vysocina