P. Kováčik: Náprava je nutná

17. 8. 2017

Často si stěžujeme, že zájem o studium či získání výučního listu u mladé generace pokulhává. Každá mince má však dvě strany. Zemědělská družstva v naší zemi vzala částečně za své. A farmy, které vznikly, mají najednou stejný problém jako mnohé oblasti. Nejsou mladí lidé. Atraktivnost učebních oborů v rámci zemědělství zmizela a na vysokou školu se také mnoho mladých nehrne, nebo když ji vystuduje, vybere si po jejím dokončení zcela jiné zaměření, nežli obsahovalo studium. Již na základních školách některé rodiny nemají na to, aby dětem zaplatily obědy. Ten samý problém se projevuje v učňovském i vysokém školství, ale ve zcela jiné míře. Učňům chybí peníze na pomůcky, často nejsou peníze na ubytování a internáty kapacitně nestačí. U vysokých škol pak také často studenti platí nepřiměřené sumy za ubytování u soukromníků, platí si skripta, a pokud chtějí svým rodičům pomoci, hledají různé brigády. Jaká jsou řešení?

Samozřejmě prospěchová i sociální stipendia a v neposlední řadě také podpora budoucích zaměstnavatelů, kteří takto učně či studenta mohou podporovat a sledovat jeho úspěchy, či neúspěchy s tím, že po dokončení vzdělávacího cyklu bude mít jisté zaměstnání. Pokud nám v zemědělství budou chybět mechanizátoři, traktoristé, zootechnici ale i další nutné profese, dopadneme tak, že pomalu a jistě zmizí naše domácí produkce a budeme odkázáni na dovozové potraviny, které mnohdy nesplňují naše normy kvality. Snažme se tady vrátit důstojnost profesím, bez nichž se neobejdeme a věnovat dětem pozornost již v raném věku, kdy se rozhodují, co je vlastně v dalších letech bude bavit, zajímat a také se stane jejich zaměstnáním.

Připadá mi také úsměvné, když děti při školních výletech teprve poznávají, jak vypadá kráva, slepice či ovce. Mám za to, že toto si nikdo z nás nepřeje. Navíc návrat k přírodě, k zemědělství může být jedním ze záchranných bodů i pro naše vesnice, které se často stávají jakýmsi skanzenem, kde pomalu a jistě mizí život.  A právě družstevní, soukromé či farmářské zemědělství, které je schopno dnes pracovat na moderní úrovni, by mohlo přilákat mladé zpět a pomoci tak opět oživit život v obcích, ale nejen to, i zabezpečit alespoň částečnou produkci našich potravin. Přestože má naše školství spoustu problémů, neustále patří k nejlépe hodnoceným v rámci Evropské unie. Proto se snažme, aby i tyto zemědělské obory dostaly maximální podporu ze strany státu.

Autor: 
Pavel Kováčik, předseda poslaneckého klubu KSČM
Zdroj: 
Pavel Kováčik, předseda poslaneckého klubu KSČM