Alternativní informace

Informace, které dokládají, že ve světě se děje víc než jen to, co se dočtete v mainstreamu.

25. 4. 2017

  Naděje, že po ničivé 2.světové válce bude Evropa žít v míru brzy vzaly za své. Fultonským projevem W. Churchila v březnu 1946 a vyhlášením Trumanovy doktriny "zadržování komunismu všude na světě" byla fakticky zahájena studená válka mezi bývalými spojenci.