Helana Vrzalová: Svobodně, spravedlivě, společně

20. 9. 2017

Víte, že máte právo na

  • práci a spravedlivou odměnu za ni
  • uspokojivé pracovní podmínky
  • přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří
  • bezplatnou zdravotní péči
  • vzdělání, základní a středoškolské bezplatně
  • příznivé životní prostředí

…a řadu dalších jistot garantovaných přímo Listinou základních práv a svobod? A jestli ano, myslíte, že to vědí i politici stojící v čele naší země? Před volbami snad … Kde ale potom zůstávají sliby nových pracovních míst, jak je možné, že se stále vyplácí víc vysávání sociálního systému než poctivá práce, proč se osamělé matky musí dívat, jak jejich dítě bojuje s těžkou sádrou, protože nemají peníze na odlehčenou, k čemu jsou absolventi podivných škol s ještě podivnějšími tituly, co řeší sbírání víček z PET lahví, opravdu je náhodný obrovský nárůst alergiků v okolí řepkových polí? Napadají mě stovky otázek, ale málo odpovědí. Vlastně jen jedna, zato obecně použitelná – voliči se nechají zlákat šťavnatými přísliby, zapomenout na realitu a podlehnou kouzlu marketingových a PR agentur. Uvěří, že miliardář usiluje o blaho zaměstnanců, že ČSSD je levicová, že kníže je jen neškodný legrační dědoušek, že černá je bílá, aby další čtyři roky nadávali v hospodách a věřili, že jim ty příští volby už opravdu přinesou lepší zítřky. Dnes není moderní číst volební programy, vystačíme si s prázdnými hesly. Nedíváme se na výsledky, které za konkrétními politiky zůstávají. A ochotně nasloucháme mediím, aniž bychom o tom, co sdělují, přemýšleli.

KSČM nabízí jinou alternativu, vycházíme přitom z přesvědčení, že základem kvalitního života jsou kvalitní zákony. Naším cílem, jednoho každého z nás i všech společně, je vrátit do České republiky jasné, srozumitelné a jednoznačné právo, zjednodušit jeho vymahatelnost a především prosadit onu zdánlivě prostinkou zásadu, že před zákonem jsme si všichni rovni.V roce 1980 vyšlo ve Sbírce zákonů 185 předpisů, v roce 1985 141, první rok po sametové revoluci 1990 přinesl 602 zákonů, nařízení a vyhlášek. V roce 2000 čítala Sbírka 505 norem, 2010 – 439, loni byl náš právní řád bohatší o 466 legislativních počinů. Vstup do EU v květnu 2004 znamenal rekord v podobě rovných 700 předpisů. Jestli dřív platilo, že dva právníci tři názory, tak dnes se i právníci stávají bezmocnými oběťmi nepřehledné a chaotické legislativní laviny. Nastává právní zmatek, soudy jsou zavaleny žalobami., protahují se lhůty pro rozhodování, takže i když už se rozhodnete opravdu hájit své právo, do sporu se pustíte a zaplatíte požadované poplatky, je pravděpodobné, že vám v průběhu pře dojdou finanční prostředky, nervy i trpělivost a výsledku se stejně nedočkáte. I tohle změnit je naším cílem.

Chceme vám vrátit důvěru v právo, v jeho vymahatelnost, ve spravedlnost. K tomu ale potřebujeme, abyste věřili vy nám …

Mgr. Helena Vrzalová
Kandidát do Parlamentu ČR na 2. místě kandidátky KSČM kraj Vysočina

Autor: 
Vysocina